Sponsors

Wij zijn al heel blij dat onze hoofdsponsors weer mee willen doen, anders zou het geen haalbare kaart meer zijn. Dan zouden de           entreeprijzen drastisch moeten stijgen. Dat zou dan tegen de doelstelling van de Stichting Couleur Local ©zijn. Wij willen graag dat
de inwoners van Herwijnen op zaterdag 5 april 2014 het dagprogramma gratis kunnen bijwonen.

Wat zouden we zijn zonder onze sponsors? Nu de nieuwe regering kunst en cultuur steeds minder gaat subsidiëren, bibliotheken
moeten sluiten, dans en muziek bijna het loodje leggen, gaat het onze stichting nog steeds goed.  
Dank zij onze plaatselijke sponsors bieden wij U ook voor 2014 weer een inspirerend programma.

Onze sponsors zijn:

Dorpshuis ''de Poort''


     
Gemeente Lingewaal

  

 

 

Wij hebben het genoegen U nog meer sponsors te presenteren
voor onze manifestatie van 2014
Ook zij maken deze dag, waar kunst, cultuur en kennis
centraal staan, mogelijk.


- Koudijs Aannemersbedrijf Herwijnen.
-
Multi instruments
- Familie Wessels/ de Lint

Natuurlijk houden wij onze doelstelling overeind:

Laag drempelig en het dagprogramma is gratis!